Bedrijven

stierUw bedrijf loopt goed maar u wilt kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen? U merkt dat de bedrijfsvoering in een patroon is gekomen waardoor u minder flexibel kunt opereren? U vraagt zich af of u nog wel bezig bent met datgene waarvoor u vroeger zo warm liep? U hebt te maken met fricties op de werkvloer, of met een arbeidsconflict? U wilt een bedrijf overnemen of afstoten en wilt weten wat de juridische of bedrijfstechnische gevolgen daar van zijn?

Wij adviseren directie en staf bij het vaststellen en realiseren van doelstellingen, bij het doorbreken van vastgelopen processen, en het implementeren van vernieuwingen. Ook voor juridische problematiek kunt u bij ROA terecht, zoals het opstellen van contracten, het regelen van financiële kwesties, of rechtspositionele geschillen rond arbeidsvoorwaarden en ontslag.

Verandering

Als uw organisatie een proces van verandering doormaakt, is het cruciaal dat al uw medewerkers de nieuwe koers willen en kunnen volgen. Dat vraagt veel van alle betrokkenen. Wij hebben een succesvolle aanpak ontwikkeld om bedrijven en andere organisaties te adviseren en ondersteunen in veranderingsprocessen. Speciale trainingen kunnen daarbij ondersteunend zijn, ook die kunnen wij verzorgen.

Juridische zaken

Veranderingsprocessen kunnen juridische en personele consequenties hebben. Maar ook op andere momenten kan uw organisatie te maken hebben met juridische kwesties. Het kan gaan van het voeren van onderhandelingen, het opstellen van bezwaarschriften tegen overheidsbeslissingen, het aanpakken van arbeidsconflicten tot regelingen met betrekking tot ongeoorloofd internetverkeer of meer algemene zaken. In al die gevallen staat ROA u met juridische raad en daad ter zijde.

ROA biedt u: beleid en strategie ontwikkeling, advisering en begeleiding bij veranderingsprocessen, bedrijfsovernames, fusies, splitsingen of beëindiging en conflict oplossing of bemiddeling.

Werkwijze

Wij zoekt oplossingen die passen bij de aard, de stijl én de specifieke omstandigheden van de betreffende organisatie. Wij streven ernaar, waar mogelijk oplossingen te vinden die voor alle betrokken partijen het beste zijn en zijn niet bang hiervoor onconventionele stappen te nemen. Om u maatwerk te kunnen bieden, werken wij daarbij samen met uiteenlopende partners.

ROA kijkt naar de persoonlijke kant van het zakelijke conflict.